Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda; ücretsiz kargo (teslim) kampanyamız ve/veya indirimli/bedelsiz ürün kampanyamız asgari tutarının altına düşülmesi halinde yararlanılan ilgili kampanya(lar) kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve/veya indirim/bedelsiz ürün tutarının tamamı tüketiciye iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunacağı gibi alışveriş sebebi ile kazanılmış (sanal/fiziki) hediye çeki vb. iptal olunur, kullanılmış hediye çeki vb. tutarının tamamı iade edilecek bedelden mahsup ile geri alınır. Bu şartlar, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanısıra, ayıplı ürünler hariç ürün bedeli iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm sipariş iptali hallerinde de aynen tatbik edilir.